1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

Üstadlar “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya Davet

'Talip GİRGİN' forumunda Talip Girgin tarafından 15 Ocak 2013 tarihinde açılan konu

  1. Talip Girgin

    Talip Girgin ÜSTAD ÜSTAD

    Katılım:
    16 Mayıs 2009
    Mesaj:
    770
    Alınan Beğeniler:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Şehir:
    Marmara ve Trakya
    Web Sitesi:
    [​IMG]

    Günümüz Türkiye’sinde denizel canlı kaynaklarımızın ticari avcılık yönünden işletilmesi ve değerlendirilmesi konusunda son derece olumsuz bir süreçten geçilmektedir. Kaynak yönetiminde avcılık ile ilgili olarak doğru kararların alınması yeterli değildir. Avın tüketiciye kadar ulaşan halkasında da izlenmesi esastır. Diğer bir ifade ile yapılan avlanmalarda olası suiistimallerin ortaya çıkarılması ve bunların bir daha oluşmamasını sağlayacak caydırıcılık unsurunu yaşama geçirtecek ana etmen de denetimdir.

    Balıkçılık konusunda yıllardır çözüm bekleyen birincil düzeydeki konu avın tüketime giden süreçte sağlıklı denetim oluşumundan yoksunluğu olmuştur. Bu yoksunluk beraberinde sucul canlı kaynakların sürdürülebilirliğine gölge düşürmüş ve avcılıkları verimli olmaktan arındırmıştır. Haliyle balıkçılık sektörünün bir bütün olarak yıllardır yakınmasının temelinde yatan neden budur.
    Balıkçılığımızda oluşan olumsuzluğu çok sade bir düzenleme ile olumluluğa dönüştürmek olasıdır. Bunun için çok paydaşlı bir platformun ortaklaşa benimseyeceği hususlar çerçevesinde, yerel yönetimlerin doğrudan yükümlülük almalarının sağlanması ile balıkçılığımızın düzlüğe çıkarılması işten bile değildir. Buna neden gereksinim bulunmaktadır sorusunu Türkiye’nin balıkçılık yönetimi konusunda yaşadığı yarım yüzyıla yakın süreci izlemekte yarar var.

    Su Ürünleri Kanunu 1971 yılında günümüzden tam 42 yıl önce yürürlüğe girdi. Amaç tüm balıkçılık hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak ve ülke balıkçılığını kalkındırmaktı. Bunun için ilkin 1972 yılında Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Tarım Bakanlığı bünyesinde olması nedeniyle bakanlığın yurt sathında yayılmış bulunan diğer tüm kuruluşları da Su Ürünleri Kanununun yürütülmesinde ve izlenmesinde paydaş oldular. Hatta bu kanunun uygulama yetkisi köy muhtarlıklarına bile verilmişti.

    [​IMG]

    Ne var ki merkezi otorite tüm iyi niyetli programlar ve tasarımlar konusunda idari başarıyı yakalamış ise de teknik konularda ayni başarı çizgisi yakalayamamıştır. Bunda hiç kuşkusuz balıkçılık örgütünün kuruluş yıllarında konunun gereği olan çağdaş personel yapılanmasının göz ardı edilmesinin büyük etkisi olmuştur. Bu sağlıksız uygulama yönetim ve karar verici mekanizmalarda doğal olarak sağlıklı kararlar alamamasının da bir nedenini oluşturmuştur.

    Daha sonraki zaman dilimlerinde Tarım Bakanlığı bünyesinde olan düzenleme ve reorganizasyonlarda balıkçılık konusunun öneminin bakanlık bünyesinde ağırlığını ortaya koyamamasında yönetim kadrolarının yetersizliği de önemli rol oynamıştır. Nitekim bunun sonucu olarak genel müdürlük ilkin daire başkanlığı statüsüne dönüştürülmüş, akabinde bu kuruluş da lağvedilmiştir. Daha sonraları balıkçılık, reorganizasyon uygulamalarında oluşturulan tüm yeni yapılandırmaların içerisinde cılız bir birim konumunda kalmışlardır.

    Haliyle bütün bu dağınık yapılanma, kaynakların devlet tarafından yönetiminde ve onun sürdürülebilirliğinde zafiyetler yaratmıştır. Yakın zamana kadar geçen 40 yıllık süreç içerisinde balıkçılık sektörüne egemen olanlar özellikle av yasakları konusunda sürdürülebilir kalkınma kurallarını dikkate almadan siyasi platformu da kullanarak merkezi otoriteye baskı uygulamışlar ve istediklerini elde etmişlerdir.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ne var ki geçen 40 yıllık süreçteki tüm olumsuzluğun bedeli olarak sucul canlı kaynak stokları aşırı avcılık sonucu çökmüş ve avcılıklar verimlilikten uzaklaşmıştır. Haliyle bu durum balıkçılığın ilgi alanına giren tüm kesimlerde yakınma ve hoşnutsuzluk yaratmıştır. Hoşnutsuzlukların tavan yaptığı dönemde 03.06.2011 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu oluşum balıkçılığın geleceği ile ilgili umutların da yeşermesinin nedenini oluşturmuştur.

    Nitekim 40 yıldır uyuyan dev konumundaki merkezi otorite balıkçılıkta yapılan hatalardan biri olan üretimi arttırıcı politikaları tamamen terk ederek, “verimli avcılığa geçiş” ile “sürdürülebilir balıkçılığa geçiş” dönemini başlatmıştır. Bunun sonucu olarak su ürünleri avcılığında günümüze kadar alınamayan kısmi de olsa reform addedilebilecek kararları alma durumunda olmuştur. 1 Eylül 2012 – 31 Ağustos 2016 dönemini kapsayan 3/1 No’lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ bunun somut göstergesidir. Nitekim bu kararların alınmasının sivil toplum örgütlerinde ve sorumlu balıkçılık ilkesini benimseyen kesimde ilk kez yarattığı memnuniyet göz ardı edilemez. Bunu gelecekte reform niteliğinde pek çok kararın takip edeceği kuşkusuzdur. Köprülerin altından çok sular geçmiştir ve uyuyan dev bir daha uyuma hakkına sahip olmamacasına uyanmıştır.

    [​IMG]

    (Bu kararlar, sorumluluğunu bilen siz dostlarımızın talepler doğrultusunda; devletimizin çıkardığı yasalara mail ve Faksları ile destek vererek sağlanmıştır. Desteğiniz sürdükçe daha radikal çözümler ve projeler gelecektir. Çalışmalar bu yönde sürmektedir)

    Ülke balıkçılığının kalkınmasında karar alıcı mekanizmanın merkezi otorite olduğu kuşkusuzdur. Ancak alınan kararların olumlu sonuçlar vermesi uygulama platformlarının takip, kontrol ve denetlemesi ve bu mekanizmanın devamlı ve iyi çalışması ile olasıdır. Peki, kim yapacaktır bu denetlemeyi? 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu mahalle muhtarından kolluk gücüne kadar kanunun uygulanmasından herkesi sorumlu kılmaktadır. Kanunun gayet açık olmasına rağmen geçmişteki uygulamalara baktığımızda durumun hiçte böyle olmadığını görmekteyiz. Her ne kadar Su Ürünleri Kanunu her kurumu görevlendirmiş ise de ne yazık ki görevlendirdiği kurumların kendi kanunlarında ya da yönetmeliklerinde 1380 Sayılı Kanunun getirdiği sorumluluklara hiç değinilmemiş. Hal böyle olunca da yasalardaki boşluklar nedeni ile kanun ile sorumlu olan kamu kurumları görevlerini yerine getirememe konumunda kalmışlardır.

    [​IMG]

    (Bunu anlamak çok basit; ortaya somut bir ifade koymadan, yasayı çıkaranlara ve tamamen gönüllü çalışan doğa dostlarına karşı her olayı kişiselleştirip saldıranlar; denizlerimizdeki katliamın birinci sorumlularıdır! Muhtemelen Sahil Güvenliğin yasak bölgelerde yakalayıp ceza kestiği makbuzların üzerinde aynı adamların isimleri yazıyor olmalı! Allah bu tip insanların şerrinden denizlerimizi ve görevini yapan insanlarımızı korusun. Denizlerimizi yağmalayan korsan zihniyete rağmen, çocuklarımızın geleceği için balıklarımızı korumaya kararlı insanlarımıza selam olsun...)

    Balıkçığımızın sevk ve idaresini düzenleyen 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun uygulanması konusunda ülkesel düzeyde belediyeler ve zabıta teşkilatları da sorumlu tutulmuştur. 1380 Sayılı Kanunun bu açık ve net görevlendirmesine rağmen, belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerini belirleyen Belediyeler Kanununun içeriği balık satış noktalarındaki 1380 Sayılı Kanunun öngördüğü denetim ve kontrolleri kapsamamaktadır. Haliyle bu durum bir noksanlığı sergilemektedir. Mevcut Belediyeler Kanunu ve zabıta yönetmelikleri, belediyeleri balık ticarethanelerinin sadece gıda güvenliği ve balık satış noktalarının sağlık koşullarına uygunluğu açısından denetlenmesi ile sınırlı kalmaktadır. Böylelikle yasa düzenlenmesi aşamasında gözden kaçırılan bu eksiklik nedeni ile yükümlülük lojistik ve kadro alt yapısı yeterli olmayan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kalmıştır. Oysa genel müdürlüğün görevi bu olmamalıdır.

    Diğer taraftan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sucul kaynakların korunması konusunda yakın geçmişte göz ardı edilemeyecek düzeyde olumlu bir adım atmıştır. Şimdi yapılması gereken ise eşgüdüm ve koordinasyonun hayata geçirilmesi için revize yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bunun için öncelikli iş ülkesel çapta avlanması ve satılması yasaklanmış tüm su ürünlerinin kontrol altına alınarak otoriter bir sistemin kurulmasına önayak olmaktır.

    Haliyle Belediyeler Kanununda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamı ile örtüşen gerekli düzenlemeleri yapmak, söz konusu edilen boşluğu gidermek için Belediyeler bünyesinde “Su Ürünleri Birimi” kurulmasını ve bu birimlerde de “su ürünleri teknik personel” istihdamını kanun marifetiyle zorunlu hale getirmektir.

    [​IMG]

    (Robocop zabıtalar çoğalmalı ve konu üzerinde eğitilip; sistemin en etkili denetleyicisi olmalılar.)

    Böylelikle Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğün omuzlarındaki yükü eylem birliği ile hafifletmek veya kaldırmağa olanak sağlanmış olacaktır.
    Bu eylem birliğini imza kampanyasına dönüştürerek sorunu ve öneriyi siyasal iktidara hep beraber taşımak ortak hedef olmalıdır.

    (İşte bize yeni görev)

    Özümsenmiş haliyle; Yasadışı balık ticaretinin engellenebilmesinin en gerçekçi çözüm yolu, acilen balık satış yerlerinin ve su ürünleri ticaretinin karadaki denetimleri Belediye Zabıta Teşkilatlarına devredilmeli ve bu durum kanun marifeti ile zorunlu hale getirilmelidir. Bunun için de:
    1) Belediyelerin kuruluşu ve görevlerini belirleyen kanunun 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu paralelinde tashih edilerek, belediyelerin balık satış noktalarında 1380 Sayılı Kanun kapsamında görev yapmalarının zorunlu hale getirilmelidir.
    2) Belediyeler bünyesinde balıkçılık ile ilgili olarak bir balıkçılık birimi kurulmalıdır.
    3) Balıkçılık biriminde görev yapacak bireyler konu ilgilisi fakülte, yüksek okul veya meslek lisesi mezunlarından oluşmalıdır.

    Bu talepleri yasaya dönüştürebilmek ve ilgili tüm resmi kuruluşlara yansıtmak amacıyla sizleri ortak kampanyaya paydaş olarak davet ediyoruz.

    GELENEKSEL BALIKÇILIĞI YAŞATMA DERNEĞİ…

    Gönüllü, Doğa Dostu;
    M.Talip Girgin


    Not: Yazıda kullanılan tüm resimler, İnternet "görseller" Google arama motorundan alınmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz!
     
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 15 Ocak 2013
  2. Ayşe HARUPÇU

    Ayşe HARUPÇU Üye Balıkçı

    Katılım:
    21 Ekim 2009
    Mesaj:
    3,229
    Alınan Beğeniler:
    20
    Ödül Puanları:
    0
    Şehir:
    izmir geneli
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Çok önemli bir konuyu kaleme almışsınız ve dile getirmişsiniz Talip bey, artık 3 maymunu oynamanın zamanı bitti, birlik zamanı.

    Bütün forumlar destek vermeli ve artık sonuca ulaşmalıyız, değerli paylaşımınız için teşekkür ederim..
     
  3. Talip Girgin

    Talip Girgin ÜSTAD ÜSTAD

    Katılım:
    16 Mayıs 2009
    Mesaj:
    770
    Alınan Beğeniler:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Şehir:
    Marmara ve Trakya
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Ben teşekkür ederim Ayşe Hanım sağ ol. Birçok forum ve derneklerden destek geliyor. Hep birlikte güzel şeyler başaracağız inşallah. Selamlar... :)

    Not: Daha önce bu yorumu cevapladım sanıyorum hatta İshak dostumun da cevapladığım bir yorumu vardı. Sistemde bir arıza mı oldu acaba :confused:
     
  4. Kader ESENCAN

    Kader ESENCAN Admin Admin

    Katılım:
    19 Eylül 2008
    Mesaj:
    1,939
    Alınan Beğeniler:
    2,067
    Ödül Puanları:
    113
    Şehir:
    İzmir
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Türk balık avı yönetimi ve üyelerimiz ile her zaman tam destek, paylaşım için teşekkür ederiz Talip Bey.
     
  5. Talip Girgin

    Talip Girgin ÜSTAD ÜSTAD

    Katılım:
    16 Mayıs 2009
    Mesaj:
    770
    Alınan Beğeniler:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Şehir:
    Marmara ve Trakya
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Hep birlikte mücadeleye devam Kader Hanım selamlar... :p
     
  6. Mustafa CUMBUL

    Mustafa CUMBUL Gold Üye Gold Üye

    Katılım:
    16 Ekim 2010
    Mesaj:
    800
    Alınan Beğeniler:
    19
    Ödül Puanları:
    2
    Şehir:
    Deniz
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Talip Abi inşallah yapılan mücadeler bir gün yerini bulur.
    Geleceğimiz için yapılan tüm çalışmalara elbirliği ile tam destek olunmalıdır....
     
  7. MUSTAFA KAHRAMAN

    MUSTAFA KAHRAMAN Gold Üye Gold Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2010
    Mesaj:
    0
    Alınan Beğeniler:
    5
    Ödül Puanları:
    0
    Şehir:
    TATLISU TUZLUSU
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Her zaman yanınızdayım ama bu siteler arası hasetlikler varken bilemiyorum herkez birbirlerinin kuyusunu kazmak için uğraşıyor inşallah hayırlı sı olur.saygılar
     
  8. Talip Girgin

    Talip Girgin ÜSTAD ÜSTAD

    Katılım:
    16 Mayıs 2009
    Mesaj:
    770
    Alınan Beğeniler:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Şehir:
    Marmara ve Trakya
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Yapılan çalışmalar yerini buluyor Mustafa kardeşim. Ancak hemen her şeyin birden düzelmesini bekleyemeyiz. Bunun için bir süreç var ve biz o süreç içinde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Hep birlikte bu süreci başarı ile atlatacağız inşallah. Selamlar... :)

    Sevgili Mustafa kardeşim bu olayın siteler arası veya kişisel sorunlarla alakası yok. Bu olay insanlıkla alakalı. Gelecek hepimizin geleceğidir. Çocuklarımıza denizlerde tutmaları için balık kalsın diyenler desteğini esirgememelidir. Bu olay tamamen insanidir. İstenildiğinde herkesin bir imza kampanyasına atacağı bir elektronik imza çok gelmemeli. Bakın saha da gönüllü insanlar kelle koltukta mücadele ediyor. Niçin? Denizlerimizdeki balıkların yağmalanmasına son vermek için denizler hepimizin ortak paydasıdır. Buna bizler sahip çıkmaz destek vermez isek kim sahip çıkacak? Şimdi aramızdaki husumetleri rafa kaldırma zamanı. Şimdi geleceğimize yön verme ve yeni bir tarih yazma zamanı. Selamlar... :)
     
  9. İsmail ESENCAN

    İsmail ESENCAN Admin Admin

    Katılım:
    19 Eylül 2008
    Mesaj:
    11,448
    Alınan Beğeniler:
    10,056
    Ödül Puanları:
    5,113
    Şehir:
    İzmir
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Ülke genelinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda da öncü olduğunuz için yürekten teşekkür ederim Talip Ağabeyim, imkanlarımız dahilinde ne gerekiyorsa hep destek tam destek.;)
     
  10. Talip Girgin

    Talip Girgin ÜSTAD ÜSTAD

    Katılım:
    16 Mayıs 2009
    Mesaj:
    770
    Alınan Beğeniler:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Şehir:
    Marmara ve Trakya
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Çok teşekkür ederim İsmail kardeşim hep birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. Bu denizler bize atalarımızdan kaldı bizde çocuklarımızın emanetine sahip çıkmalıyız! Haklarımızı sonuna kadar kullanacağız inşallah. Türk balık avı dostlarıma, Selamlar... :p
     
  11. tompot

    tompot Üye Balıkçı

    Katılım:
    30 Aralık 2012
    Mesaj:
    80
    Alınan Beğeniler:
    2
    Ödül Puanları:
    0
    Şehir:
    Edremit-İstanbul
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Çevre kirliliği konusunda gelişmiş ülkelerin durumun önemini görüp kirletmeyi kesmeleri sonrası temizlik çalışmalarına başlaması ve bunun ne kadar büyük paralar gerektirdiği örneği önümüzdeyken, biz kirletmeye devam ediyorduk.
    Şimdi önlemler alınmış gibi gözükmesine rağmen, hatta İstanbul ve İzmir’de yetersiz de olsa deniz temizleme girişimleri olmasına rağmen hala kirletiyoruz.
    Yerleşim bölgelerindeki arıtma tesislerinin bu işi ne kadar becerdiğini bilmiyorum. Sanayi kuruluşları ve bölgelerindeki arıtmaların çoğu göstermelik yani yetersiz. Edremit körfezinde yazlıkçılar gittikten sonra yerli halkın kanalizasyonun masraflı olduğu için arıtmadan geçmeden direk denize verildiğini geçen ay gördüm. Yazın mavi bayrak asılan yerde. Belediyede çalışan biri bayrak ucuz 10 lira bizde birkaç tane var zaten, yazın asarız yine dedi.
    Dünya deniz kirlilik haritasında bizim sahillerde mavi renkli olan tek yer Datça burnu. Diğer bölgeler kırımızı ve sarı. Mavi bayrakların dalgalandığı Edremit körfezi de, Antalya da kırmızı bölge.
    Kıyı uzunluğunda dünyada 18. Sıradayız. Çevre uzunluğumuzun %73 ü sahil. Ancak deniz ürünlerinde, denizden yararlanmada, her yıl gerilere düşmekteyiz. Çevre kirliliği, yasa dışı avlanma ve yasalar dışında balık satışı kadar önemli konudur. Haliç’i temizlemek için bir zamanlar buradaki suları Marmara’ya pompalayan bir ülkeyiz. Sahiller denizin temizlenmesinde en önemli bölgelerdir. Kirletmeyi durdurabilsek bile, suların kendini temizlemesini engelleyen sahil yolları yaparak yanlışlara yenilerini ekliyoruz.
    İnsan 10 bin yıl önce besinlerini kendisi üretmeye başladı. Son yüz yılda doğadan toplanan besinlerimiz, sadece sulardan elde edilenler kaldı.
    Denizlerimizin yaşamın süreceği koşullarda kalmasını sağlamalıyız. Çok geç kalsak da alınacak önlemler içinde çevreyi korumak önemlidir.
     
  12. babatorik

    babatorik Banned

    Katılım:
    15 Ekim 2011
    Mesaj:
    23
    Alınan Beğeniler:
    0
    Ödül Puanları:
    0
    Şehir:
    edremit körfezi
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Talip bey bu duyarlı davranışınızdan dolayı kendi adıma çok teşekkür ederim. Zabıtalara görev verilmesi konusunda yeterli hassasiyet gösterilirse en gerçekçi çözüm ciddi yaptırımlar ve cezalardır. Fakat devlet memurlarında çevre bilinci ve bireysel sorumluluk olmadığını sadece iş gereği soruna ciddiyetsiz yaklaşımlarda bulunulduğunu hatta bu memurlara bu şekilde yeni bir ekmek kapısı!! aralanabileceğini düşünüyorum umarım yanılıyorumdur. Toplumsal duyarlılığı arttırmak adına stk larla ve görsel medyayla konuya dikkat çekilmeli, geçmişte yasadışı ve bilinçsiz avcılıktan dolayı denizleri kurumaya yüz tutmuş şimdi bu sorunu nispeten aşabilmiş ülkelerdeki duyarlı çevrelerden somut ve katı çözüm önerileri alınmalı. Konunun takipçisi ve destekçisi olacağım. Derneğinizi yeni duyuyor ve görüyorum. Biran önce üye olup inceleyecek ve bu konuda kendime düşen sorumlulukları yerine getirme adına gerekli adımları atacağım. Sevgi ve saygılarımla..
     
  13. tompot

    tompot Üye Balıkçı

    Katılım:
    30 Aralık 2012
    Mesaj:
    80
    Alınan Beğeniler:
    2
    Ödül Puanları:
    0
    Şehir:
    Edremit-İstanbul
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Ya bu konuda ne yapalım.
    Sadece İstanbul'da günde 180 TIR dolusu deterjanın denize dökülmesi?
    Göstermelik arıtma tesisleri ve arıtmalara uğramadan denize atılanlar!

    Sonuç: Besin olarak aldığımız deniz canlılarının bunca zehiri içermesi yanında, böyle ortamda varlıklarını nasıl sürdürebilecekler?
    Bu nedenle göç balıklarına muhtaç kaldık, onlar da her geçen gün azalmakta.

     
  14. Talip Girgin

    Talip Girgin ÜSTAD ÜSTAD

    Katılım:
    16 Mayıs 2009
    Mesaj:
    770
    Alınan Beğeniler:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Şehir:
    Marmara ve Trakya
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Bülent Bey haklısınız. Ancak Çevre kirliliği konusunda yeni bir konu açarsanız; tüm forum üyeleri olarak ekonomik arıtma cihazları hakkında konuşabilir ve çözüm yolunu araştırabiliriz. Selamlar...
     
  15. Talip Girgin

    Talip Girgin ÜSTAD ÜSTAD

    Katılım:
    16 Mayıs 2009
    Mesaj:
    770
    Alınan Beğeniler:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Şehir:
    Marmara ve Trakya
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Teşekkür ederim Cihan Bey kardeşim. Endişeleriniz'de haklısınız geçmişte bunun örneğini çok gördük . Ama şimdi bizim İnternet diye çok etkili bir silahımız var. Bütün vatandaşlar otokontrol içinde bir görevlidir. Eskiden keyfi simitçi döven zabıtalar bilirim! Ama şimdi kazın ayağı öyle değil, ya görevini yaparlar, ya da yaptırırlar! STK ları bunun için var. Hangi STK üye olursanız olun sonunda toplumsal olaylarda hepsi bir çatı altında toplanacağına inanıyorum. STK bu ülke için çok önemli bunun kıymetini bilelim. Karamsar değilim zoru başaracağımıza inanıyorum. Lütfen takip edin. Zaman zaman bilgilendirici duyurularımız devam edecektir. Türk Balık Avının çok değerli kardeşlerimden oluşmuş bir İZMABDER derneği vardır. Lütfen ona kayıt olun. Zaman içinde hepimiz elimizi bir şekilde taşın altına koyacağız nasıl olsa. Sevgi ve selamlarımla... :p
     
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 23 Ocak 2013
  16. Talip Girgin

    Talip Girgin ÜSTAD ÜSTAD

    Katılım:
    16 Mayıs 2009
    Mesaj:
    770
    Alınan Beğeniler:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Şehir:
    Marmara ve Trakya
    Web Sitesi:
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Tarım Gıda Bakanlığının periyodik olarak balık analizi yaptırdığını biliyorum. Ve bu son olay hakkında cevap verdiler. Ayrıca bu sene göç balıkları konusunda çok şanslıydık. Çok yakında özelikle Marmara denizi kirliliği hakkında akademik kaynaklı bir yazım olacaktır. Selamlar...
     
  17. tompot

    tompot Üye Balıkçı

    Katılım:
    30 Aralık 2012
    Mesaj:
    80
    Alınan Beğeniler:
    2
    Ödül Puanları:
    0
    Şehir:
    Edremit-İstanbul
    Cevap: “Yasadışı Balık Satışlarını Sonlandırma Girişimi” Konusunda; Ortak Kampanyaya

    Konunuz denizlerimizdeki tür ve balık sayılarını ilgilendirdiği için çevre kirliliği hk buraya yazmıştım.
    Haklısınız, çevre hakkında ayrı konu açmak gerekir.
     
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş