1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

Her Telden Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

'HER TELDEN' forumunda izmirli hüsnü tarafından 13 Mart 2012 tarihinde açılan konu

 1. izmirli hüsnü

  izmirli hüsnü Üye Balıkçı

  Katılım:
  27 Ekim 2011
  Mesaj:
  303
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir
  Arkadaşlar birleşmiş milletler küçük projeleri 50.000 dolara kadar projeler hide destek vermektedir bilgilerinize...


  GEF Küçük Destek Programı (SGP) Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) bir parçasıdır. Sivil toplum kuruluşlarının ve yerel toplulukların biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği ile iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerinde destek sağlar.
  SGP, doğa tahribinin hepimizi tehdit ettiği ancak, genelde hassas ekosistemlerde yaşayan ve geçimleri doğal kaynaklara bağlı olan yoksulların daha çok risk altında olduğu gerçeğinden yola çıkmaktadır.
  Doğa koruma ve yenileme amacına yönelirken, insanların refahı ve geçim kaynaklarını da gözeten sivil toplum projelerine fon ve tecrübe desteği veren SGP, yerel ve sivil girişimin, insani ve çevresel gerekler arasındaki ince dengeyi kurabileceği inancı ile hareket eder.
  SGP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanır ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) tarafından 105 ülkede yürütülür. UNDP bu programı, GEF'in üç uygulayıcı kurumu olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), UNDP ve Dünya Bankası adına uygular.


  kimler başvurabilir

  Başvuran kuruluşun uygunluğu herbir teklif özelinde değerlendirilmekle birlikte, Birleşmiş Milletlerin tanımladığı tüm sivil toplum kuruluşları GEF Küçük Destek Programı'na (SGP) proje sunabilirler. Bunlar;
  • temsili yapı sahibi ve üyelerine karşı hesap verebilir;
  • demokratik ve şeffaf bir karar alma mekanizmasına sahip; ve
  • özel sektör güdümü, hükümet kuruluşu tarafından veya hükümetler arası bir anlaşma ile kurulmuş değildir.
  Bu tanıma uyan derneklerin, vakıfların, kooperatiflerin, meslek odalarının, birliklerin veya bunlardan birinin resmi ortaklığında olup tüzel kişiliği olmayan çalışma gruplarının, kar amacı gütmeyen ve GEF çerçevesindeki projeleri, SGP tarafından destek için değerlendirmeye alınabilir.  ilgili link :) http://www.gefsgp.net/nasilbasvurabilirim.asp?id=6
  hangi konular desteklenmektedir.
  1
  Step, alpin, deniz ve mağara ekosistemleri başta olmak üzere korunan alanların yönetiminde çok ortaklı katılımcı uygulamalar
  2
  Korunan alan ve ekolojik koridorların içinde ve çevresinde yaşayanlarca yapılan koruma uygulamaları
  3
  Koruma statüsü henüz olmayan önemli doğa alanlarında[1], biyolojikçeşitliliği destekleyen sürdürülebilir geçim stratejileri ve uygulamaları üzerine yöre halkıyla çalışmalar
  4
  Deniz, step, alpin, sucul vb. ekosistemlerin katılımcı korunması ve/ya sürdürülebilir kullanımına (saz kesimi, doğa dostu tarım ve hayvancılık, su ürünleri ve odun ve odun-dışı ürünler) yönelik uygulamalar
  5
  Nesli küresel ölçekte tehdit altında[2] ve öncelikli türlere yönelik katılımcı koruma uygulamaları
  6
  Korunan alanlar, önemli doğa alanları[3], denizel ve karasal peyzaj alanları ve yöre halkının koruduğu alanların[4] sürdürülebilir kullanımına yönelik yöre halkının katılımcı ve gelir getirici (ekoturizm[5] vb.) uygulamaları
  7
  Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği yaklaşımının çevresel standartlara dâhil edilmesi (ISO 14000, AB ilgili standartları vb.) ve doğa-dostu ürün ve pazarların gelişimine katkı veren çalışmalar
  8
  Yerel düzeyde düşük karbonlu, yenilenebilir enerji (jeotermal, rüzgâr, güneş, biyokütle, biyoyakıt, su vb.) teknolojilerinin (ürün, hizmetler ve prosesler) geliştirilmesi, gösterimi ve transferine yönelik çalışmalar
  9
  Yerel düzeyde; geleneksel bilgi ve yaklaşımları kullanan iklim dostu uygulamalar
  10
  Kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle; yerel düzeyde, kamu ortak kullanım alanlarında, enerji ihtiyacını azaltan veya etkin kullanımını teşvik eden iklim ve doğa dostu çalışmalar
  11
  Enerji verimliliği ve enerji performansı konusunda yönetmelikler, standartlar, teşvikler, ürünler ve yerel iyi uygulama örneklerine ilişkin farkındalık çalışmaları
  12
  Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin ortaklığında motorsuz taşıt ulaşım imkânlarının geliştirilmesi çalışmaları
  13
  Yerel yönetimler işbirliğiyle, düşük sera gazı salımı yapan ulaşım alternatifleri ve sürdürülebilir kentsel ulaşıma yönelik yenilikçi[6] çalışmalar
  14
  Yöre halkının iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının, karbon tutan ekosistemlerin[7] (ormanlar, turbalıklar vb.) korunması, restorasyonu, iyileştirilmesi ve yönetimi yoluyla arttırılması çalışmaları
  15
  Karbon tutan ekosistemlerde tehdit oluşturan arazi kullanım değişimlerinin ve bozunumlarının azaltılması çalışmaları
  16
  Karbon tutan ekosistemlerin katılımcı planlama ve yönetim süreçlerinde iklim değişikliği ve arazi kullanımı temalarını bir araya getiren çalışmalar
  17
  Sürdürülebilir balıkçılık, ormancılık, iyi tarım uygulamaları ve tarım ve orman ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlamasına, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar
  18
  Tarımsal biyoçeşitliliğin; köy çeşitleri, tarım ürünlerinin yerel türleri veya genetik çeşitleri, ağaç türleri, çiftlik hayvanları, balık ve diğer ticarete konu olan türler aracılığıyla korunması ve desteklenmesi yönündeki uygulamalar
  19
  Genetik kaynakların kayıt altına alınması ve ticari ve diğer kullanımlarından doğan faydaların adil ve tarafsız paylaşımı konusunda kapasite geliştirme çalışmaları
  20
  Doğa dostu gönüllü etiketleme sistemlerinin geliştirmesi yönündeki girişimler
  21
  Arazi kullanımı ve değişimiyle ilgili planlama, karar ve izleme süreçlerine yöre halkının, kişilerin ve yerel sivil toplum örgütlerinin etkin katılımıyla ilgili çalışmalar
  22
  Toprak erozyonu, ormansızlaşma, yanlış tarım uygulamaları ve aşırı otlatma vb. arazi kullanımı ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik yerel düzeyde örnek uygulamalar[8]
  23
  Yerel düzeyde katılımcı su yönetimi mekanizmalarının çevresel etkileri dikkate alacak şekilde geliştirilmesi yönündeki çalışmalar
  24
  Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) kullanımının ilgili sözleşme[9] uyarınca azaltılması, atık depolama ve kullanımı üzerine kapasite arttırma çalışmaları
  25
  KOK’ların insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine yönelik farkındalık çalışmaları
  26
  GEF SGP odak alanlarında; korunan alan yönetimi, sürdürülebilir arazi yönetimi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın arttırılması, ekosistem hizmetlerinin devamlılığı vb. konularda iyi uygulamaların tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmaları
  27
  GEF SGP odak alanlarında; STK’ların, birliklerin, yerel üreticilerin, bilimsel topluluk ve devlet/kamu kurumlarının da dâhil olduğu tematik iletişim ve işbirliği ağlarının oluşturulması
  28
  Yöre halkının (GEF odak alanları, yönetmelikler, esaslar, izleme ve değerlendirme araçları vb) tematik eğitimler aracılığıyla bilgi ve kapasitenin güçlendirilmesi çalışmaları
  Proje önerisinin aşağıdaki hususlarda da etkili olabilmesi beklenmektedir:
  a. SGP Odak Alanlarında kadın öncelikli girişimciliğe destek vermesi
  b. Katılım odaklı ve kamu kurumları, özel sektör, yerel ve ulusal sivil toplum örgütleri ve yöre halkının işbirliklerini teşvik edici olması,
  c. Engelli, çocuk, yaşlı, yoksul, kadın vs. dezavantajlı grupların katılımını destekleyen mekanizmaları içermesi,
  d. Toplumsal cinsiyet rollerinin kadının yararına dönüşümünü sağlayacak mekanizmaları içermesi,
  e. Toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksullukla mücadele, çocuk hakları, yaşlı hakları, engelli hakları, hayvan hakları ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürüten kurumlarla işbirliği ve ortaklıklar içerisinde geliştirmesi,
  f. Odak alanıyla ilgili olduğu koşullarda Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen yılları (orman yılı, su yılı vb.) dikkate alması,
  g. Geçim kaynaklarının ekonomik ve sosyal refahı dikkate alarak iyileştirilmesine katkı vermesi
  [1] Önemli doğa alanları, önemli kuş alanları, önemli bitki alanları, önemli kelebek alanları vb dahil olmak üzere.

  [2] Nesli Küresel Ölçekte Tehdit Altında: IUCN Kırmızı Listeleri, Bern Sözleşmesi Ekleri, Habitat ve Kuş Direktifi Ek Listeleri, CITES vb.

  [3] Önemli doğa alanları, önemli kuş alanları, önemli bitki alanları, önemli kelebek alanları vb.

  [4] Yöre halkının koruduğu alanlar: Yöre halkının koruduğu alanlar: önemli biyolojik çeşitlilik değerleri, ekolojik hizmetler ve kültürel değerler içeren ve yerleşik veya göçer yöre halkları tarafından gelenek hukuku yada diğer etkin yöntemlerle gönüllü olarak korunan doğal ve/veya insan müdahalesine uğramış ekosistemlerdir.

  [5] Ekoturizm tanımı: Doğal ve kültürel, nispeten el değmemiş alanlara gerçekleştirilen, alanın taşıma kapasitesini dikkate alan, yöre halkının aktif sosyo-ekonomik katılımını ve korumayı teşvik eden, çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ulaşım.

  [6] Yenilikçi: motorsuz düşük karbonlu kentsel sistemler, enerji etkin hizmetler, araç paylaşımı, yüksek oranda toplu taşıma vb.

  [7] Karbon tutan ekosistemler (karbon stokları); ormanlar, turbalıklar, denizler başta olmak üzere her ekosistem farklı düzeylerde karbon tutar.

  [8] Biyolojik mücadele, sürdürülebilir ve etkin orman yönetimi, otlatma yönetimi, gübre yönetimi, etkin ve düşük karbonlu sulama sistemleri, yenilenebiliri enerji kulanım vb uygulamalar

  [9] Stockholm Sözleşmesi
   
 2. izmirli hüsnü

  izmirli hüsnü Üye Balıkçı

  Katılım:
  27 Ekim 2011
  Mesaj:
  303
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir
  Cevap: amatör profesyonel balıkçılık dernek ve kooperatiflerine proje çağrısı

  ilgilenen arkadaşlara yardım edebilirim acele müracaat edilmeli son gün 30 mart 2012 dir selamlar kolaylıklar benim telefonum 0536 6318413 hertürlü yardıma hazırım...
   
 3. İsmail ESENCAN

  İsmail ESENCAN Admin Admin

  Katılım:
  19 Eylül 2008
  Mesaj:
  11,453
  Alınan Beğeniler:
  10,064
  Ödül Puanları:
  5,113
  Şehir:
  İzmir
  Web Sitesi:
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  Bilgilendirme için teşekkürler Hüsnü abi, emeğine sağlık.:)
   
 4. filinta35

  filinta35 Tba Okuru

  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  Yarın sakin kafa bi okumam lazım Hüsnü Abim Teşekkürler paylaşımın için ;):)
   
 5. izmirli hüsnü

  izmirli hüsnü Üye Balıkçı

  Katılım:
  27 Ekim 2011
  Mesaj:
  303
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı


  eyvallah kaptan belki mordoğan balıkçılık derneği için cem liman kaptan ile görüşeceğiz............ işallah hayırlı bir iş yapabiliriz........ bir ihtimal sitemiz de proje içinde yer alabilir.... AlkışAlkışAlkışAlkış size paydaş teklifi yapabiliriz... selamlar
   
 6. Mustafa CUMBUL

  Mustafa CUMBUL Gold Üye Gold Üye

  Katılım:
  16 Ekim 2010
  Mesaj:
  800
  Alınan Beğeniler:
  20
  Ödül Puanları:
  2
  Şehir:
  Deniz
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  Hüsnü Abi bilgilendirici paylaşımın için teşekkür ederim:).
   
 7. izmirli hüsnü

  izmirli hüsnü Üye Balıkçı

  Katılım:
  27 Ekim 2011
  Mesaj:
  303
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  güncel :)
   
 8. filinta35

  filinta35 Tba Okuru

  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı


  Tamam beaa aklımda ayık kalınca okucam sözz....:D
   
 9. aldem

  aldem Tba Okuru

  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  teşekürler
   
 10. Ferit ERTÖZ

  Ferit ERTÖZ Gold Üye Gold Üye

  Katılım:
  7 Nisan 2010
  Mesaj:
  800
  Alınan Beğeniler:
  10
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  FOÇA-MORDOĞAN
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  Bilgilendirme ve paylaşım için teşekkürler Hüsnüğ abim :)

  Eminim çok güzel işler olacaktır :)
   
 11. Ayşe HARUPÇU

  Ayşe HARUPÇU Üye Balıkçı

  Katılım:
  21 Ekim 2009
  Mesaj:
  3,229
  Alınan Beğeniler:
  20
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir geneli
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  Hüsnü bey,bilgi paylaşımı için teşekkür ederim...
   
 12. AYTAÇ AKINCI

  AYTAÇ AKINCI Üye Balıkçı

  Katılım:
  29 Şubat 2012
  Mesaj:
  802
  Alınan Beğeniler:
  122
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  MARMARA - EGE
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  Hüsnü bey,

  Bilgilendirneniz için size teşekkür ederim.
  Böyle güzel bir projede yer almak isterdim. Ancak zaman kısıtlı eğer yönetim izin verirse Turkbalikavi.com olarak önümüzdeki sen katılmayı düşünürüm.

  Yönetici arkadaşların seçtiği bir kurul tarafından proje belirlenmesi ve o konu hakkında uzun çalışmalar yapılması gerekiyor.
  Forum sitemizde çok değerli ve bilgili arkadaşlarımız var.

  Bir ekip kurarak önümüzdeki sene adımızı duyuracak bir projeyle katıabiliriz.
  Tabi burada öncülük edecek tek isim var : "İsmail Esencan" dır.
  Proje ekibini kurar ve 2013 yılında adımızı dünyaya duyurmuş olur.


  Saygılar,
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 15 Mart 2012
 13. İsmail ESENCAN

  İsmail ESENCAN Admin Admin

  Katılım:
  19 Eylül 2008
  Mesaj:
  11,453
  Alınan Beğeniler:
  10,064
  Ödül Puanları:
  5,113
  Şehir:
  İzmir
  Web Sitesi:
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  Sevgili Hüsnü abim, önümüzde ki yıl için güzel planlarımız olacak ve inşallah projemizi önümüzdeki yıl ortaya koyacağız.

  Sizinde engin bilgi ve tecrübelerinizden faydalanmak bizim için bir kazanç olacaktır, şimdiden vereceğiniz tüm desteklerinizden dolayı teşekkür ederim.:)
   
 14. izmirli hüsnü

  izmirli hüsnü Üye Balıkçı

  Katılım:
  27 Ekim 2011
  Mesaj:
  303
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

   
 15. izmirli hüsnü

  izmirli hüsnü Üye Balıkçı

  Katılım:
  27 Ekim 2011
  Mesaj:
  303
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

  güncel aggglama
   
 16. filinta35

  filinta35 Tba Okuru

  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

   
 17. izmirli hüsnü

  izmirli hüsnü Üye Balıkçı

  Katılım:
  27 Ekim 2011
  Mesaj:
  303
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir
  Cevap: Amatör ve Profesyonel Balıkçılık Dernek ve Kooperatiflerine Proje Çağrısı

   

Bu Sayfayı Paylaş