Spin Olta Kamışları

Spin Olta Kamışları

Kıyıdan at-çek yöntemi ile balık avlamak için bazı özelliklerin bir arada olması gerekmektedir. Bunlar sırasıyla, iyi bir spin kamış, hafif bir makina ve kullanılan rapala ve silikonlar.

Spin kamışları sahilde iseniz, 210 cm ve 240 cm seçiniz. Eğer bulunduğunuz yer, denizden yüksek bir yer ise, örneğin bir limanda iseniz 270 cm ve 300 cm seçiniz. Yani bu demektir ki, sadece bir kamış at-çek avcılığı için yeterli değildir.

Spin kamışın seçilmesinde en önemli hususlardan biri, kamışın makara takılan kısmı ile bitim noktası arası uzaklığının fazla olmasıdır. Bu mesafe sizin kamışınızı koltuğunuz altına alarak, kamışınıza hakimiyetinizi sağlayacaktır. Kamış kullanımınızı kolaylaştıracaktır. Bu mesafenin kısa olması ise, kamışı koltuk altına alma şansınız olmadığı için, bileklerinizin aşırı şekilde yorulmasına neden olacaktır.

Rapalalar için, 15-40gr atarlı spin kamışlar, silikonlar için ise, 5-25gr atarlı spin kamışlar yeterlidir. Kamış halkalarının büyük olması sizin lehinizedir. Misinanın daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda halkaların, paslanmaz “fuji” halkalardan olmasına dikkat ediniz.

Makina seçiminde önemli bir konudur. Çok kalitesiz makineler almayınız ve bilye sayısının 4′ ten yukarı olmasına özen gösteriniz. Devir hızı yüksek makinaları tercih ediniz. Yani kolu bir kez çevirdiğinizde makara dönüş hızı mutlaka 5′ in üstünde olmalıdır. Makina devir hızının yüksek olması, vereceğiniz aksiyonu kolaylaştıracaktır. Özellikle levrek ve baraküda gibi balıklar için hızlı sarım gerektiğinden bu tip makinaler tercihiniz olmalıdır. Makina seçiminizde dikkat edeceğiniz bir başka husus da, makinenizde “mücadele kalaması” nın olmasıdır.

Makinanızın bobinine saracağınız misina ince ve çekeri yüksek olmalıdır. Misinanızın ince olması rapalanızı çok daha uzağa atma imkanı sağlayacaktır. Misinanızı makinanın bobinine sararken mutlaka sudan geçiriniz ve sıkı sarınız. İp misinada kullanabilirsiniz. İp misinanın esnek olmayışı rapalaya aksiyon vermede kolaylık sağlar ve aksiyonu artırır.